Beth yw ffoil copr electrolytig(ED) a Sut mae'n gwneud?

Ffoil copr electrolytig, ffoil metel strwythuredig colofnog, yn gyffredinol yn cael ei gynhyrchu trwy ddulliau cemegol, ei broses gynhyrchu fel a ganlyn: 

Hydoddi:Mae'r dalen gopr electrolytig deunydd crai yn cael ei roi mewn hydoddiant asid sylffwrig i gynhyrchu hydoddiant copr sylffad.

Ffurfio:Mae'r rholyn metel (rôl titaniwm fel arfer) yn cael ei egni a'i roi yn yr hydoddiant copr sylffad i'w gylchdroi, bydd y rholyn metel wedi'i wefru yn arsugno'r ïonau copr yn yr hydoddiant copr sylffad i wyneb y siafft gofrestr, gan gynhyrchu ffoil copr.Mae trwch y ffoil copr yn gysylltiedig â chyflymder cylchdroi'r rholyn metel, y cyflymaf y mae'n cylchdroi, y deneuaf yw'r ffoil copr a gynhyrchir;i'r gwrthwyneb, po arafaf ydyw, y mwyaf trwchus ydyw.Mae wyneb y ffoil copr a gynhyrchir yn y modd hwn yn llyfn, ond yn ôl y ffoil copr mae ganddo arwynebau gwahanol ar y tu mewn a'r tu allan (bydd un ochr yn gysylltiedig â'r rholeri metel), mae gan y ddwy ochr garwedd gwahanol.

Crychu(dewisol): Mae wyneb y ffoil copr wedi'i garwhau (fel arfer mae powdr copr neu bowdr cobalt-nicel yn cael ei chwistrellu ar wyneb y ffoil copr ac yna'n cael ei wella) i gynyddu garwedd y ffoil copr (i gryfhau ei gryfder croen).Mae'r arwyneb sgleiniog hefyd yn cael ei drin â thriniaeth ocsideiddio tymheredd uchel (wedi'i electroplatio â haen o fetel) i gynyddu gallu'r deunydd i weithio ar dymheredd uchel heb ocsidiad ac afliwiad.

(Sylwer: Yn gyffredinol, dim ond pan fo angen deunydd o'r fath y cyflawnir y broses hon)

Holltineu Torri:mae'r coil ffoil copr yn cael ei hollti neu ei dorri i'r lled gofynnol mewn rholiau neu ddalennau yn unol â gofynion y cwsmer.

Profi:Torrwch ychydig o samplau o'r gofrestr gorffenedig ar gyfer profi cyfansoddiad, cryfder tynnol, elongation, goddefgarwch, cryfder croen, garwedd, gorffeniad a gofynion cwsmeriaid i sicrhau bod y cynnyrch yn gymwys.

Pacio:Paciwch y cynhyrchion gorffenedig sy'n bodloni'r rheoliadau mewn sypiau mewn blychau.


Amser postio: Awst-16-2021